<P dir=rtl><FONT size=2> اولویتهای سازمان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  در برنامه توسعه چهارم</FONT></P>

۰۹ اسفند ۱۳۸۲ | ۱۰:۰۷ کد : ۲۲۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۹۶
<P dir=rtl><FONT size=2>جناب آقای مهندس کره ای رئیس سازمان زمین شناسی کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص اولویت های ...</FONT></P>

 اولویتهای سازمان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  در برنامه توسعه چهارم

جناب آقای مهندس کره ای رئیس سازمان زمین شناسی کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج در خصوص اولویت های این سازمان دربرنامه چهارم توسعه گفت: در راستای تدوین استراتژی بخش معدن که درسال اول برنامه درنظرگرفته شده است وظیفه سازمان زمین شناسی تنظیم استراتژی اکتشاف می باشد که این کار چهارچوب حرکت های کلی سازمان را در برنامه چهارم توسعه مشخص می کند.مهندس کره ای افزود: در تنظیم استراتژی اکتشاف سعی شده تا از کارشناسان متخصص بخش خصوصی همچنین کسانیکه سابقه انجام پرژه های بزرگ در شرکت های مهم اکتشافی را داشته باشند، استفاده شود.وی تنظیم استراتژی اکتشاف را گامی مهم ارزیابی کرد و گفت: با شکل گیری سازمان توسعه صنایع و صنایع معدنی و همکاری مناسبی که این دو سازمان با هم شروع کرده اند بطور قطع تحولات گسترده ای در بخش معادن واکتشاف صورت خواهد گرفت.کره ای به رابطه بخش معدن با اکتشاف اشاره کرد و گفت: تحول و توسعه در بخش معدن نیازمند توسعه بخش اکتشاف می باشد.رئیس سازمان زمین شناسی کشور درخصوص اقدامات این سازمان برای جذب بخش خصوصی اظهارداشت: باتوجه به پتانسیل معدنی قوی موجود درکشور نیاز به جلب بخش خصوصی بسیاربیش از آنچیزی است که وجوددارد. وی افزود:درایران مهندسین مشاور پیمانکار،بخش خصوصی محسوب می شوند درحالیکه سیاست وزارت صنایع ومعادن باهمکاری سازمان زمین شناسی وسازمان توسعه منابع و صنایع معدنی ایجاد بخش خصوصی مستقل و خودکفا است. مهندس کره ای تصریح کرد:باید زمینه آموزش دانش روز به پیمانکاران توسط بخش خصوصی فراهم شود و دراین صورت است که مهندسین مشاور جایکاه واقعی خود را پیدا میکنند.
عصر اقتصاد 9/12/1382

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :