گرم‎‎شدن‎‎ زمین 100 دانشمند را گرد هم آورد

۱۴ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۴:۰۴ کد : ۲۳۱۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۹
تهران‎‎‎ ـ بزرگترین نشست‎ علمـی‎ دانشـمنـدان درباره‎‎ انتشار گازهای‎‎ گلخانهای از امـروز سه‎‎ شنبه در شهراکستردر جنوب‎انگلیس‎آغازشد.

تهران‎‎‎ ـ بزرگترین نشست‎ علمـی‎ دانشـمنـدان درباره‎‎ انتشار گازهای‎‎ گلخانهای از امـروز سه‎‎ شنبه در شهراکستردر جنوب‎انگلیس‎آغازشد.
به‎ گزارش‎‎ واحد مرکزی‎ خبربیشاز صد دانشمند ازسی‎ کشور جهان‎ به‎‎ منظور مذاکره و تبـادل‎ تازه‎‎‎ ترین‎‎‎اطلاعات‎ درباره بحران گرم‎ شدنکره زمین‎‎ دراین شهرگردهم‎ آمده‎اند0
این‎‎ کنفرانس‎ سه‎‎ روزه تحت‎ عنوان پیشـگیـری‎ ازتغییرات‎ اقلیمی‎ خطرناک‎ در راستای‎‎ اجرای مصوبات‎ پروتکل‎ کیوتو درباره‎کاهش‎ انـتشـار گازهای‎‎ گلخانه‎ای برگزار می‎ شود.
این‎‎‎ بزرگترین نشست‎ علمی‎ دانشمندان درباره‎ انتشارگازهای‎‎ گلخانه‎ای پس‎ از سال‎ دو هزار و یک‎ است‎.
اتحادیه‎‎ اروپا بارها آمریکا را بـه دلیـل‎ نپیوستن‎‎ به‎‎ پیمان کیوتو متهم‎ کردهاست‎.
آمریکا بیشترین‎ سهم‎ را درانتشار دی‎ اکسید کربن‎ دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :