اختلاف‎ برای‎ محل‎ نصب‎ سیستم‎ هشدارسونامی‎

۱۵ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۳:۱۱ کد : ۲۳۲۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۳
محل‎ نصب‎‎ سیستم‎ هشدار سونامی‎ سبب اختلاف‎ کشورها شده‎ است‎. نمایندگان‎‎‎ بیش‎از50 کشور وسازمان بین المللی‎ ومنطقه‎‎ای‎ بر سرمحل‎ نصب‎ دستگاه...
بانکوک‎ ـ محل‎ نصب‎‎ سیستم‎ هشدار سونامی‎ سبب اختلاف‎ کشورها شده‎ است‎.
نمایندگان‎‎‎ بیش‎از50 کشور وسازمانبینالمللی‎ ومنطقه‎‎ای‎ بر سرمحل‎ نصب‎ دستگاههشدارسونامی‎ برای‎ اقیانوس‎ هند با یکدیگر اختلاف‎ دارند.
به‎‎‎ گفته مقامات‎ تایلند دسـتگـاه بـایـد در بانکوک‎ مرکز این‎ کشور نصب‎ شود,اما هنـد و اندونزی‎ با این‎ موضوع مخالف‎ هستند.
تایلند میزبان‎ همایش‎ دو روزه‎‎ برای‎ کمک‎ به سونامی‎ زدگان‎است‎‎ که‎‎ در جزیرهفوکت بـرگـزار مـی‎شود.
نمایندگان‎‎ کشورهای‎ شرکت‎ کننده‎ دراینهمایش‎ اعـلام‎ کـردنـد نصـب‎ دسـتگـاه‎‎ هشداردهنده باید زودتر نصب‎ شود.
نمایندگان‎‎ شرکت‎ کننده‎ دراین همایش‎ توافق‎ کردند یکی‎ از موسسه‎های‎ سازمان‎ ملل‎ کـار تمرکـز زدایـی‎‎ شبکه‎‎ هشدار سونامی را به عهده‎ بگیرد. هم‎‎اکنون‎ یک‎ سیستم هشدار دهنده‎‎ در منطقه هاوایی‎ دراقیانوس‎ آرام‎ نصب‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :