کشف‎ سنگواره ‎‎ 300 میلیون‎‎ ساله در ایران

۱۶ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۲:۲۵ کد : ۲۳۲۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵
تهران‎ ـ یک‎ محقـق‎ ایـرانـی‎ سـنگـواره‎ 300 میلیون‎‎ ساله‎ نوعی‎‎ نرم‎ تن دریایـی را کشـف‎ کرد. به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , سنگـواره کشف‎ شده‎‎ از رسوبات‎ دوره کربنیسر و مربـوط به‎‎‎ زمانی‎ اسـت‎ کـه منـطقـه البـرز بسـتـر اقیانوس‎ بوده‎ است‎...
تهران‎ ـ یک‎ محقـق‎ ایـرانـی‎ سـنگـواره‎ 300 میلیون‎‎ ساله‎ نوعی‎‎ نرم‎ تن دریایـی را کشـف‎ کرد.
به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , سنگـواره کشف‎ شده‎‎ از رسوبات‎ دوره کربنیسر و مربـوط به‎‎‎ زمانی‎ اسـت‎ کـه منـطقـه البـرز بسـتـر اقیانوس‎ بوده‎ است‎.
بابک‎ آقابابالو کـه‎ کـارشنـاس‎ ارشـد فسیل‎ شناسی‎ است‎ این‎‎ سنگواره‎ را نخـستـیـن بـار در جهـان‎‎ کشـف‎ و نـام‎ آن را الـبـرز گذاشت‎.
از این‎ محقق‎ مقاله‎ ای‎ با نام‎ "معرفی‎ یـک‎ خـانـواده‎ از نـرم‎ تنـان‎‎ ایــران" در فصلنامه‎ دیرین‎ شنـاسـی‎ چـاپ‎ امـریـکـا از معتبرترین‎‎ مجلات‎‎ جهان منتشر شده‎ است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :