زلزله شهرستان تبریز را لرزاند

۱۶ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۳:۱۶ کد : ۲۳۲۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۲
زمین لرزه ای به بزرگی۷ / ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح روز جمعه شهرستان تبریز را لرزاند. شبکه لرزه نگاری تبریز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، مرکز این زمین لرزه را شهرستان تبریز واقع در...
تهران ، ایرنا ۱۶ / ۱۱ / ۸۳
زمین لرزه ای به بزرگی۷ / ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح
روز جمعه شهرستان تبریز را لرزاند.
شبکه لرزه نگاری تبریز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، مرکز
این زمین لرزه را شهرستان تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی با عرض
جغرافیایی۰۱ / ۳۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی۳۸ / ۴۶ درجه شرقی ثبت کرده
است .
بر اساس این گزارش این زمین لرزه ساعت یک و۴۴ دقیقه و۳۰ ثانیه رخ
داده است .

کلید واژه ها: آذربایجان شرقی


نظر شما :