۳۰۰ دشت کشور تحت فرونشست قرار دارند

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۵۵۷ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۶۶۶
۳۰۰ دشت کشور تحت فرونشست قرار دارند

نظر شما :