بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایستگاه پیش نشانگر حصارک جهت بررسی رفتار گسل فعال شمال تهران

۱۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۷۲۲ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۴۲۷
بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایستگاه پیش نشانگر حصارک جهت بررسی رفتار گسل فعال شمال تهران

نظر شما :