همکاری دانشگاه خوارزمی و سازمان زمین شناسی توسعه می یابد

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۷۲۵ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۷۰۰
همکاری دانشگاه خوارزمی و سازمان زمین شناسی توسعه می یابد

نظر شما :