رانش‎ زمین‎ با 14 قربانی‎

۲۳ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۶:۱۴ کد : ۲۳۷۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۳۰
به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, یک‎ مـقـام‎ مـحلـی‎ پاکستان‎ گفت‎: گـل‎‎ و لای‎ مـحـل سکونت‎ ایـن‎ افراد را در بخش‎ مـانـسـرا در 120 کیلومتری‎ شمال‎ غرب‎ اسلام‎ آباد...
اسلام‎ آباد ـ رانش‎ زمیـن‎‎ در استـان سـرحـد شمـال‎ غربی‎‎ پاکستان‎ 12 کـشتـه‎ و دو زخمـی برجای‎ گذاشت‎.
به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, یک‎ مـقـام‎ مـحلـی‎ پاکستان‎ گفت‎: گـل‎‎ و لای‎ مـحـل سکونت‎ ایـن‎ افراد را در بخش‎ مـانـسـرا در 120 کیلومتری‎ شمال‎ غرب‎ اسلام‎ آباد, مدفون‎ کرد.
همچنین‎‎ دراین حادثه‎ دو کـودک‎ زخـمـی‎ شدند.
بیشتر بخش‎ های‎ پاکستـان‎‎ ایـن هفتـه‎ شاهد بارندگی‎ شدید بود.
همه‎‎ ساله باران‎‎ سیل‎ آسا در پاکستـان و هند که‎‎ منجر بـه رانـش‎ زمیـن‎ مـی‎ شـود, تلفات‎‎ جانی‎‎ و خسارت مادی‎ در پی دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :