زمین لرزه های شهری و طرح تدقیق گسل و تعیین حریم در پهنه شهری

۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۹۰۲ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۰۱
زمین لرزه های شهری و طرح تدقیق گسل و تعیین حریم در پهنه شهری

نظر شما :