ورود بخش خصوصی به محدوده های اکتشافی معدنی تا پایان سال

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۹۸۱ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۵۲
ورود بخش خصوصی به محدوده های اکتشافی معدنی تا پایان سال

نظر شما :