توسعه مناسبات ایران و فرانسه در بخش علوم زمین با تاکید بر پروژه‌های TRIGGERوTRIClASS

۱۶ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۹۸۸ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۸۵
توسعه مناسبات ایران و فرانسه در بخش علوم زمین با تاکید بر پروژه‌های TRIGGERوTRIClASS

نظر شما :