فرونشست زمین در دشت های بحرانی خراسان رضوی ادامه دارد

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۳۹۸۹ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۸۲
فرونشست زمین در دشت های بحرانی خراسان رضوی ادامه دارد

نظر شما :