امضای تفاهم نامه سه جانبه با دانشگاه سمنان،تمرکز بر مطالعاتزمین‌شناسی و اکتشافی

۰۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۰۲۸ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۳۲
امضای تفاهم نامه سه جانبه با دانشگاه سمنان،تمرکز بر مطالعاتزمین‌شناسی و اکتشافی

نظر شما :