سبقت گرفتن فرونشست زمین از مخاطرات طبیعی دیگر

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۰۳۰ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۲۹
سبقت گرفتن فرونشست زمین از مخاطرات طبیعی دیگر

نظر شما :