بازه زمانی و مکانی اجتناب ناپذیر؛ فضای آینده مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

۳۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۰۳۳ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۸۴۷
بازه زمانی و مکانی اجتناب ناپذیر؛ فضای آینده مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

نظر شما :