بازه زمانی و مکانی اجتناب ناپذیر؛ فضای آینده مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

۲۸ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۰۳۶ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۴۶
بازه زمانی و مکانی اجتناب ناپذیر؛ فضای آینده مدیریت بحران مخاطرات طبیعی

نظر شما :