توجه به اصول سرزمین و اولویت‌های تامین مواد مورد نیاز صنایع در روند تولید اطلاعات پایه علوم‌زمین و اکتشاف ذخایر معدنی

۲۹ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۰۴۱ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۰۶
توجه به اصول سرزمین و اولویت‌های تامین مواد مورد نیاز صنایع در روند تولید اطلاعات پایه علوم‌زمین و اکتشاف ذخایر معدنی

نظر شما :