کشف ذخایر پنهان معدنی به کمک پهپادها برای نخستین بار درکشور

۲۵ آبان ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۱۲۳ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۲۳
کشف ذخایر پنهان معدنی به کمک پهپادها برای نخستین بار درکشور

نظر شما :