انتخاب مشاور زمین شناسی

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۳۸۷ اخبار تصویری اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۹۴۹
انتخاب مشاور زمین شناسی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد انجام مطالعات میدانی، تهیه نقشه های زمین شناسی و گزارش های پیوست با مقیاس 1:100،000 برای 4 پروژه با مشخصات زیر در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان را  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، با شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به مشاورین  واجد صلاحیت واگذار نماید:

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسنادمناقصه تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
  • ازکلیه مشاورین  واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت رتبه 1 زمین شناسی ازسازمان برنامه وبودجه کشور میباشند   دعوت می‌شود از تاریخ یکشنبه98/11/27 لغایت ‌پنجشنبه98/12/1 نسبت به دریافت، تکمیل و تحویل اسناد و مدارک اقدام نمایند.
  • در ضمن مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد و همچنین تحویل پاکات بصورت حضوری به دبیرخانه سازمان به نشانی میدان آزادی- بلوار معراج- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تا ساعت 15 روز چهارشنبه 98/12/14می‌باشد.

سامانه ستاد


نظر شما :