تصویربرداری آکوستیک از بستر دریا در حوضچه اسکله امیرآباد مازندران

۰۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۴۸۴ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۶۰
تصویربرداری آکوستیک از بستر دریا در حوضچه اسکله امیرآباد مازندران

نظر شما :