تکمیل زنجیره تولید برای افزایش ارزش افزوده سنگ های قیمتی در شهرستان فردوس

۰۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۴۹۰ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۵۶
تکمیل زنجیره تولید برای افزایش ارزش افزوده سنگ های قیمتی در شهرستان فردوس

نظر شما :