استفاده از ظرفیت های بین دستگاهی برای مقابله و مدیریت مخاطرات طبیعی

۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۴۹۶ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۶۳۳
استفاده از ظرفیت های بین دستگاهی برای مقابله و مدیریت مخاطرات طبیعی

نظر شما :