36 پس‎ لرزه‎ در زرند کرمان‎

۰۵ اسفند ۱۳۸۳ | ۱۶:۱۸ کد : ۲۴۵۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۵۰
از بامداد روز سه‎‎ شنبه تـاکنــون 36 پس‎ لرزه‎‎ شهرستان‎ زرند را لرزانده است‎. به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبـر, مـوسـسـه ژئوفیزیک‎ دانشگاه‎ تهران‎ اعلام‎ کرد : برزگی‎ ایـن‎ پـس‎ لرزه‎ ها از 3 و نیم‎ تا 4 ریشتـر بوده‎ است‎...
تهران‎‎ ـ از بامداد روز سه‎‎ شنبه تـاکنــون 36 پس‎ لرزه‎‎ شهرستان‎ زرند را لرزانده است‎.
به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبـر, مـوسـسـه ژئوفیزیک‎ دانشگاه‎ تهران‎ اعلام‎ کرد : برزگی‎ ایـن‎ پـس‎ لرزه‎ ها از 3 و نیم‎ تا 4 ریشتـر بوده‎ است‎.

خبر دیگـر ایـنکـه‎ فـرمـانـدار شهـرستـان‎ زرنـد گفـت‎ 85 : درصــد مــردم‎ در منـاطق‎ زلـزلـه‎‎‎‎ زدهاسکان‎ داده شده اند و تا فردا پنجشنبه‎‎ اسکان‎ موقت‎ به طور 100 درصد انجام‎ می‎شود.
وی‎ بـا بیـان‎ ایـنکـه‎ انــتــقـــال‎ مجـروحـان‎‎ بـه‎ بـیمـارستـان هـای‎ زرنـد و کرمان‎ به‎‎ صـورت‎‎ 100 درصد انجام‎ شده است , گفت‎‎ : تا سـاعـت 12 امروز چهارشنبه‎ آمـار مجروحـان‎ 900 نفـر و کشته‎ شدگان‎ 450 نفر است‎ .

کلید واژه ها: کرمان


نظر شما :