ملت‎ ایران‎ باور کرد که‎

۲۷ مهر ۱۳۸۴ | ۰۷:۳۶ کد : ۲۴۵۲ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۳۵
حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ امروز در دیدار جمع‎ زیادی‎ از مهندسان‎‎ و محققان فنی‎‎ و صنـعتـی در رشتـه‎ های‎ مختلف‎ با اشاره‎‎ به نقش‎ انقلاب‎ اسـلامـی‎ ایران‎‎ درایجاد روحیـه‎ خـودبـاوری‎ درمیـان دانشمندان‎‎‎ و محققان جـوان کشـو

تهران‎ـ حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ امروز در دیدار جمع‎ زیادی‎ از مهندسان‎‎ و محققان فنی‎‎ و صنـعتـی در رشتـه‎ های‎ مختلف‎ با اشاره‎‎ به نقش‎ انقلاب‎ اسـلامـی‎ ایران‎‎ درایجاد روحیـه‎ خـودبـاوری‎ درمیـان دانشمندان‎‎‎ و محققان جـوان کشـور و بـرطرف‎ کردن‎ موانع‎ پیشرفت‎ علمی‎ و ابتکار تـاکیـد کردند : ما باید در زمینه‎ دانش‎ و فنـاوری‎ به‎‎‎ مرحله ای‎ برسیم‎ که در شان‎‎ ملت‎ ایران و گذشته‎ پرافتخار علمی‎ این‎ ملت‎‎ است.

به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , ایشان‎‎ در ایـن دیدار که‎‎ همزمان‎ با روز بزرگداشت‎ خـواجـه نصیرالدین‎ طوسی‎‎ و روز مهندسی برگزار شد , در بیانی‎‎ تحلیلی از علل‎ دور شدن‎‎ ایران از قافله‎ علم‎ و پیشرفت‎ علمی‎ در سالهـای‎ قبـل‎ از انقلاب‎ , اواسط دوره‎‎ قاجاریه تا پایـان‎ دوران‎‎ پهلوی‎ را دوران انحطاط و حرکت‎ کشور به‎‎ سوی‎‎ سراشـیبـی‎ دوری از علـم‎ و سـابقـه شکوهمند علمی‎‎‎ و تمدن‎ بزرگ‎ ملـی , اسـلامـی خود دانستند و افزودند : در این‎ دوره‎ صـد ساله‎ سردمداران‎‎ کشور با تقلید بـی‎ چـون و چرا از غرب‎ , عملا مانع‎ ازهر گونه‎ خلاقیت‎ , ابتکار و خودباوری‎‎ شدند و دنیـای صنـعتـی‎ غرب‎ نیز با نگاه‎ جهان‎ گشایـی‎ و استـعمـار گرانه‎ بر کشور مسلط شد و ملت‎ ایران‎ را از حرکت‎ طبیعی‎‎ خـود در مـسیـر شکـوفـایـی و پیشرفت‎‎ علمی‎‎ بازداشت و ایرانی با استعداد به‎‎‎ دنباله رو بی‎ اراده غرب‎ تبدیل‎ شد.
مقام‎‎ معظم رهبری‎ بزرگترین‎ دستاورد انقـلاب‎ اسلامی‎ را پایان‎‎‎‎ دادن به‎ این دوران انحطاط برشمردنـد و خـاطر نشـان‎ کـردنـد : نـظام‎ جمهوری‎ اسلامی‎ , ملت‎‎ ایران‎‎ را از آن حالـت افسون‎‎ شدگی‎ خارج‎ کرد و به‎ این باور رساند , که‎ ((می‎ توانند, )) و پیشرفتهای‎ شـگـرف‎ محققان‎‎ جوان ایرانی‎ در عرصه‎ های‎ مـختـلـف‎ ازجمله‎‎ سدساز, ی‎ ساخت‎‎ نیـروگـاه , سـاخـت هواپیما , ساخت‎‎ تجهیزات نظامی‎‎ و دستیابـی به‎‎‎ دانش‎ پیچیده هسته ای‎ از برکات‎ انـقـلاب‎ اسلامی‎ ایران‎ است‎ .
حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ا, ی‎ تحریمهـایـی‎ را که‎ از اوایل‎ پیروزی‎ انقلاب‎ اسلامی‎ بـر ملـت‎ ایران‎ تحمیل‎‎ شد , از جمله‎ عوامل موثر خود اتکایی‎‎ دانشمنـدان‎‎ و محـققـان ایـرانـی و دستیابی‎‎ به‎ فناوریهای‎ بـومـی دانسـتنـد و تصریح‎ کردند : این‎ پیشرفتها بـه‎رغـم‎ غیـر قابل‎‎ مقایسه‎ بودن‎ با قبل از پیروزی‎ انقلاب‎ , به‎‎ هیچ‎ وجه کافی‎ نیست‎‎ و ملت ایران‎ باید با تولید علم‎ و گشایش‎ آفاق‎ جدید در عرصـه‎ های‎‎ علمی‎‎ به‎ فناوری جهشی دسـت‎ یـابـد تـا بتواند فاصله‎ خود را با پیشرفتهای‎ علـمـی‎ جهان‎ کمتر کند.
مقام‎‎ معظم رهبری‎ بـا تـاکیـد بـر ایـنکـه‎ دستیابی‎ بیش‎‎ از پیش ایران‎ به‎ پیشرفتـهـای‎ علمی‎ در عرصه‎‎های‎ مختلف‎ عـلاوه بـر غـرور و اعتزاز ملی‎ , به‎‎‎ سود ملتهای‎ دیگر به ویژه ملتهای‎ مسلمان‎ خواهد بود , افزودنـد : در سالهای‎ اخیر اقدامات‎ خوبی‎ در زمینه‎‎ توجـه به‎ علم‎‎ و دانش‎ و تحقیقـات‎ عـلمـی‎ انـجـام گرفته‎‎ اما باید روحیه تحقیق‎ و پیشرفـت‎ در بخشهای‎‎ مختلف‎ علمی‎ کشور از جمله‎ محیط های مهندسی‎‎ و فنی که‎‎ همواره محل‎ پرورش‎ برترین‎ استعدادها و نیروهای‎ روشن‎‎ بین , مبـارز و آگاه‎‎ بوده , مضاعف‎ شود .
ایشان‎‎ همچنین مسائل‎ مربـوط بـه‎ مـهنـدسـی‎ ساختمان‎ را با توجـه‎‎ بـه شـرایـط کشـور و احتمال‎ وقوع حوادث طبیعـی‎ بـسیـار مهـم‎ و ضـروری‎ خـوانـدنـد و تـاکیـد کــردنــد : ساختمانهای‎‎ شهری و روستایی‎ کشور باید بـه‎ گونه‎‎‎ ای‎ طراحی‎ و ساخته شوند که استحکام‎ , زیبایی‎‎ , تناسب‎ با محیط , صـرفـه‎جـویـی و رعایت‎ شاخصهای‎ بومی‎‎ و اسلامی در آنها لحاظ شود .
حضرت‎‎ آیتالله‎‎ خامنه ای‎ بـا اظهـار تـاسـف‎ عمیق‎ از وقوع حوادثی‎ همچون‎ زلـزلـه‎ اخیـر منطقه‎‎‎ زرند و زمین‎ لرزه های‎ سال‎ گذشته در بم‎ و همچنین‎‎ بلده‎‎ در شمال‎ کشور این گونـه حوادث را موجب‎ افزایش‎ مسئولیـت‎ مسـئولان‎ و مهندسان‎‎‎ ساختمـان دانسـتنـد و خـاطرنشـان کردند : نظام‎ مهندسی‎ کشور باید ضـوابـط و مقررات‎ را به‎‎ صحنه عمل‎ بیاورد و مهندسیـن‎ ناظر به‎ طور جدی‎ برساخت‎‎ ساختمانها نـظارت داشته‎‎ باشند و ترمیم‎ بـافـتهـای‎ فـرسـوده شهـرهـا و روستـاهـا در اولـویــت‎ کــاری‎ دستگاههای‎ مسئول‎ قرار گیرد .
در این‎‎ دیدار قبل‎ از سـخنـان مقـام‎‎ معـظم رهبری‎‎ آقای عبدالعلی‎ زاده‎ وزیـر مـسکـن‎ و شهرسازی‎ ضمن‎‎ بیـان گـزارشـی‎ از اقـدامـات‎ انجام‎‎ گرفته‎ برای‎ نظام منـد کـردن‎ سـاخـت‎ ساختمانها و استحکام‎ بخشیدن‎ بـه‎ آنـهـا و رعایت‎ معماری‎ ملـی‎‎ , اسـلامـی در چـارچـوب‎ قانون‎‎ نظام‎ مهندسی‎ و کنترل‎ ساختمـان , در خصوص‎ مقاوم‎سازی‎ بناها در منـاطق‎ مـختـلـف‎ کشور با توجه‎‎ به وقوع حوادث طبیعی‎ گفـت‎ : سند ملی‎ توانمندسازی‎‎ بافتهای نـابسـامـان‎ پیرامون‎ شهرها سال‎ گذشته‎‎ به تصویـب‎ دولـت‎ رسید و تـاکنـون‎ هـشتـاد هـزار خـانـه‎ در بافتهای‎‎ پیرامونی‎ شهرها بازسازی شده‎ است‎.
آقای‎‎ جهانگیری وزیر صنایع‎ و معادن‎ نیز در سخنانی‎ با اشاره‎‎‎ به توانمندیهای‎ جـامـعـه مهندسی‎ کشور در بسیـاری‎‎ از طرحهـای بـزرگ‎ صنعتی‎ گفت‎ : امروز قابلیتهـای‎ مـهنـدسـان‎ ایرانی‎‎ به‎‎‎ حدی‎ رسیده کـه خـدمـات‎ فـنـی و مهندسی‎‎‎ شرکتهای‎ ایرانی در طرحهایی همچـون‎ سدساز,ی‎‎‎ راهسازی و برق‎ دربازارهای جهانـی‎ عرضه‎ می‎ شود.
آقای‎ بیطرف‎ وزیر نیرو نیز بـا اشـاره‎‎ بـه پیشرفتهای‎ مهندسان‎ ایرانی‎‎ در عرصه‎ مهندسی عمران‎ و سازه‎‎ های‎‎ آبی‎ از جمله سـدسـاز, ی طرحهای‎ انتقال‎ آب‎ , احداث تصفیه‎‎ خانه هـا و شبکه‎‎‎ های‎ توزیع‎ آب‎ و احداث تصفیه خانـه های‎‎ فاضلاب‎ شهری و صنعتی‎ خـاطرنشـان‎ کـرد: قبل‎ از انقلاب‎ اسلامی‎‎ پنج‎ شـرکـت‎ مـهنـدسـی مشاور و 24 پیمانکار ایرانـی‎ بـا ظرفـیـت‎ محدود اشتغال‎ به‎‎ کار داشتند , که اکـنـون‎ این‎ آمار به‎ 127 شرکت‎ مهندسی‎ مشاور و بیش‎ از 240 پیمانکار ایرانی‎ رسیده‎ است‎ .
وی‎ ساخت‎ 70 سد ملی‎‎ 107 , سد استانـی و در حـال‎ سـاخـت‎ بـودن‎ 87 سـد مخـزنــی‎ را از افتخارات‎ جامعه‎ مهندسی‎ کشور پس‎ از انقـلاب‎ برشمرد.
آقای‎‎ حجتی‎ وزیر جهاد کشاورزی هم‎ با اشاره‎ به‎ آثار مثبت‎ اجرای‎‎ نظام‎ مهندسی‎ کشـاورزی و منابع‎ طبیعی‎‎ , جایگزینی واحدهای‎ کـوچـک‎ گروههای‎‎ مهندسـی‎ بـه‎‎ جـای دولـت‎ در ارائه خدمات‎ تولید و تکثیر به‎ کـشـاورزان‎ را از جمله‎ این‎ آثار دانست‎‎ و گفـت : جـذب‎ فـارغ التحصیلان‎ رشته‎‎ کشاورزی‎‎ در کشتهای فشرده و گلخانه‎ ای‎ و همچنین‎‎ حضور فارغ التحصیلان و مهندسان‎‎ کشـاورزی‎ در کنـار کشـاورزان بـه‎ عنوان‎ مشاور از دیگر فوایـد اجـرای‎ نـظام‎ مهندسی‎ کشاورزی‎ بوده‎ است‎.
آقای‎ غرضی‎‎ رئیس‎ سازمان‎ نظام‎ مهندسی کشـور هم‎ در سخنانی‎ با اشاره‎‎‎ به سابقـه درخشـان‎ جامعه‎ مهندسی‎ در مبارزات‎ قبل‎ از انقـلاب‎ و عرصه‎ های‎‎ مخـتلـف‎ بعـد از پیـروزی انقـلاب‎ اسلامی‎‎‎ , توانایی و ظرفیت‎ جامعه‎ مهندسـی کشور را بسیار بـالا دانسـت‎ و افـزود : از جمله‎‎‎ اقدامات‎ مهمی‎‎ که جامعهمهندسی بـایـد انجام‎ دهد , هدایت‎ توسعه‎ شهرها و تبـدیـل‎ 960 شهر کشور به‎ شهرهـای‎‎ اصـولـی‎ و دارای استانداردهای‎ لازم‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :