مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور سازمان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۵۵۷ اخبار تصویری اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۰۹۳
مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات اتاق سرور سازمان

تجدیدفراخوان عمومی خرید تجهیزات اتاق سرور

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد جهت خرید تجهیزات اتاق سرور از جمله سوییچ، سن سوییچ، فایروال، پچ کورد، ذخیره ساز وسایر ملزومات اتاق سرور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک  دولت، با شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به مناقصه گران  واجد صلاحیت واگذار نماید:

 

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد فرایند ارجاع کار از سامانه : از روز یکشنبه 14/2/99 ساعت 14لغایت پنجشنبه 18/2/99

مهلت تکمیل مدارک اخذ شده از سامانه و بارگذاری آن (هم در سامانه  و هم بصورت ارسال فیزیکی) : شنبه 20/2/99 لغایت دوشنبه 29/2/99 ساعت 13

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه (فرایند ارجاع کار) :

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934              دفتر ثبت نام: 88969737                                                               


نظر شما :