مناقصه یک مرحله ای خرید کامپیوترو تجهیزات جانبی

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۵۵۸ اخبار تصویری اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۰۸۷
مناقصه یک مرحله ای خرید کامپیوترو تجهیزات جانبی

فراخوان عمومی خرید رایانه و تجهیزات جانبی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد از طریق مناقصه (فرایند ارجاع کار)، خرید رایانه رومیزی (کیس و نمایشگر و اسکنر و چاپگر و رایانه دستی خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فرایند ارجاع کار از دریافت اسناد فرایند کار تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مهلت زمانی دریافت اسناد فرایند ارجاع کار از سامانه : از روز یکشنبه 14/2/99 ساعت 14لغایت پنجشنبه 18/2/99

مهلت تکمیل مدارک اخذ شده از سامانه و بارگذاری آن (هم در سامانه  و هم بصورت ارسال فیزیکی) : شنبه 20/2/99 لغایت دوشنبه 29/2/99 ساعت 13

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه (فرایند ارجاع کار) :

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 41934           دفتر ثبت نام: 88969737

سامانه ستاد


نظر شما :