اجرای پروژه ۹ برگ نقشه زمین‌شناسی به مقیاس یکصدهزارم در منطقه کویرلوت برای اولین بار

۲۱ تیر ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۷۸۵ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۰۶
اجرای پروژه ۹ برگ نقشه زمین‌شناسی به مقیاس یکصدهزارم در منطقه کویرلوت برای اولین بار

نظر شما :