تکمیل چرخه اکتشاف در کشور با سیاستگذاری واحد حیاتی است

۲۲ تیر ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۸۰۱ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۰۵
تکمیل چرخه اکتشاف در کشور با سیاستگذاری واحد حیاتی است

نظر شما :