تکمیل چرخه اکتشاف در کشور با سیاستگذاری واحد حیاتی است

۲۳ تیر ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۸۰۲ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۱۷
تکمیل چرخه اکتشاف در کشور با سیاستگذاری واحد حیاتی است

نظر شما :