مزایده سیم کارت

۲۶ آذر ۱۳۹۹ | ۱۹:۲۳ کد : ۲۵۰۲۰ اخبار تصویری اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۲۴۵۲
مزایده سیم کارت

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد تعداد ۳۹ عدد سیم کارت همراه اول خود را از طریق مزایده در محیط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( setadiran.ir) به شماره فراخوان۱۰۰۰۰۰۳۰۰۸۰۰۰۰۰۱ به اشخاص واجد شرایط مطابق اسناد پیوست فراخوان فوق به فروش برساند. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به سامانه فوق الذکر مراجعه نمایند.

شماره تماس سامانه ۴۱۹۳۴

سامانه ستاد


نظر شما :