تهیه نقشه‌های سرور پایه، سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی در سازمان زمین‌شناسی

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۱ کد : ۲۵۵۷۷ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۸۷
تهیه نقشه‌های سرور پایه، سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی در سازمان زمین‌شناسی


نظر شما :