تهیه نقشه‌های سرور پایه، سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی در سازمان زمین‌شناسی

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۲ کد : ۲۵۵۷۸ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۸۰
تهیه نقشه‌های سرور پایه، سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی در سازمان زمین‌شناسی


نظر شما :