دستاوردی بزرگ در ارائه داده‌های علوم‌زمین: راه‌اندازی سامانه فراداده و کاتالوگ سرویس

۰۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۰ کد : ۲۶۰۲۷ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۶۹
دستاوردی بزرگ در ارائه داده‌های علوم‌زمین: راه‌اندازی سامانه فراداده و کاتالوگ سرویس

کلید واژه ها: دستاوردی بزرگ در ارائه داده‌های علوم‌زمین: راه‌اندازی سامانه فراداده و کاتالوگ سرویس


نظر شما :