کشف‎ جو در قمر زحل‎

۰۳ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۴:۴۶ کد : ۲۶۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۲۵
لندن‎‎ ـ دانشمندان بـا بـررسـی‎ تصـاویـر و اطلاعاتی‎‎ که‎ فضاپیمای‎‎ کاسینـی بـرای آنهـا فرستاده‎‎ است‎

لندن‎‎ ـ دانشمندان بـا بـررسـی‎ تصـاویـر و اطلاعاتی‎‎ که‎ فضاپیمای‎‎ کاسینـی بـرای آنهـا فرستاده‎‎ است‎ به وجود جو دراطراف‎ انسـلادوس‎ قمر زحل‎ پی‎ بردند.
بـه‎‎ گـفتـه دانشـمنـدان‎, انـســلادوس‎ بازتابنده‎‎ترین‎ جرم‎ آسمانی‎‎ در منظومه شمسی است‎.
قطراین‎‎ قمر 500 کیلومتر و جاذبـه‎ آن بـه‎‎ حدی‎‎ ضعیف‎ است‎ که هیـچ‎ اتمـسفـری نمـی‎ تواند مدتی‎‎‎ طولانی اطراف‎ آن‎ باقی بمـانـد, از ایـن‎ رو باید دایم‎ تجدید شود.
به‎ اعتقاد دانشمندان‎, منشا جو قـمـر زحل‎ احتمالا از گازهای‎ آتشـفشـانـی‎ یـا از گازهای‎ خارج‎ شده‎ از سطح‎ یا درون‎ انسلادوس‎ است‎.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :