تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشاف سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۷ کد : ۲۶۳۲۲ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۲۷۴
تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشاف سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی

کلید واژه ها: تهیه نقشه‌های سرور پایه، اکتشاف سیستماتیک ذخایر و منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی


نظر شما :