مزایده عمومی واگذاری خودرو وموتورسیکلت اسقاطی

۲۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۸ کد : ۲۶۳۵۲ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۵۳۵
مزایده عمومی واگذاری خودرو وموتورسیکلت اسقاطی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد 10 دستگاه خودرو، 3 دستگاه موتورسیکلت ویک دستگاه موتور گازی فرسوده  خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید

  • کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی پاکت‌ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
  • مزایده‌گران می‌بایست در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
  • زمان انتشار درسامانه ازتاریخ 1400/9/21 ساعت 16
  • مهلت دریافت اسناد مزایده  1400/9/30 ساعت 19
  • تاریخ بازدید از موارد مزایده 29 و30/ 1400/9از ساعت 9 تا13
  • آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  1400/10/15ساعت 14

 


نظر شما :