فراخوان عمومی خرید تجهیزات انفورماتیک

۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۹ کد : ۲۶۷۰۲ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۸۳۷
فراخوان عمومی خرید تجهیزات انفورماتیک

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد جهت خرید  4 دستگاه سرور ولوازم جانبی به شماره فراخوان 2000003008000006 و خرید قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر شامل پردازنده ، مادر برد ، کیس وسایر قطعات به شماره فراخوان 2000003008000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( setadiran.ir)، با شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به مناقصه گران  واجد صلاحیت واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از مورخ 1400/11/18لغایت 1400/11/25جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفته مراجعه نمایند.


نظر شما :