فراخوان ارزیابی کیفی جهت خرید تجهیزات انفورماتیک

۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۳ کد : ۲۶۸۱۶ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۷۷۰
فراخوان ارزیابی کیفی جهت خرید تجهیزات انفورماتیک

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد خرید  4 دستگاه سرور و لوازم جانبی به شماره فراخوان 2000003008000009 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک  دولت، با شرایط مندرج در اسناد مناقصه  به مناقصه گران  واجد صلاحیت واگذار نماید:

 

  • کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  • تاریخ انتشار فراخوان: چهارشنبه  1400/12/25
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان :پنجشنبه1401/01/18
  • مهلت ارسال پاسخ استعلام: دوشنبه 1401/02/05

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه (فرایند ارجاع کار) :

شماره تلفن 64592281  رئیس گروه فناوری اطلاعات  آقای بیک زاده


نظر شما :