فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی ، خدماتی و ماموریت های صحرایی سازمان

۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۲ کد : ۲۶۹۳۴ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۷۴۰
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی ، خدماتی و  ماموریت های صحرایی سازمان

سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد ازطریق مناقصه ( فرآیند ارجاع کار ) امور مربوط به خدمات و پشتیبانی سازمان مستقر در ساختمان های مرکزی، صادقیه، ساختمان خلیج‌فارس، و کلیه مراکز و دفاتر تابعه در سطح کشور و همچنین انجام خدمات مورد نیاز ماموریت های صحرایی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می شود از روز دوشنبه مورخ 1401/01/29ساعت 14 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1401/02/08  ساعت 19 جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفت مراجعه نمایندو

شماره فراخوان:2001003008000002

 


نظر شما :