راهبرد جهان در برابر تک صدایی و رادیکالیسم! توسعه پایدار، تاب آوری و کارکرد شبکه آموزشی _ پژوهشی کرسی‌های یونسکو

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۱ کد : ۲۷۰۷۰ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۴۰۱
راهبرد جهان در برابر تک صدایی و رادیکالیسم! توسعه پایدار، تاب آوری و کارکرد شبکه آموزشی _ پژوهشی کرسی‌های یونسکو

کلید واژه ها: راهبرد جهان در برابر تک صدایی و رادیکالیسم! توسعه پایدار، تاب آوری و کارکرد شبکه آموزشی _ پژوهشی کرسی‌های یونسکو


نظر شما :