ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی فراخوان واگذاری ۹۸ پروژه اکتشافی

۰۵ خرداد ۱۴۰۱ | ۲۱:۳۷ کد : ۲۷۱۲۱ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۷۸۸
ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی فراخوان واگذاری ۹۸ پروژه اکتشافی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد فراخوان واگذاری 98 پروژه اکتشافی با موضوع " انجام پروژه های اکتشافی شامل پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی به روش رسوب آبراهه ای و گزارش و نقشه های مربوط و اکتشافات سیستماتیک مواد معدنی و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی"، در قالب 12 بسته به شرح جدول زیر و با شماره های سیستمی مندرج در جدول را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

  • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setediran.ir انجام می شود.
  • از کلیه مشاورین واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت "رتبه یک و دو" پی جویی و اکتشاف مواد معدنی از سازمان برنامه و بودجه کشور میباشند دعوت می شود تا تاریخ  11401/03/10نسبت به دریافت وتکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایند.
  • مشاورین واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت "رتبه سه" پی جویی و اکتشاف مواد معدنی در صورت تشکیل گروه های مشارکتی می توانند در فراخوان شرکت نمایند.

اطلاعات تماس و آدرس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور :میدان آزادی – بلوارمعراج – تلفن 64595، نمابر 66070516


نظر شما :