افتتاح‎ معادن‎ ذغال‎‎ سنگ‎ طبس‎ در سال 85

۲۶ شهریور ۱۳۸۴ | ۰۳:۲۲ کد : ۲۷۳۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۲۴
طرح‎ تجهیز معادن ذغال‎ سنگ‎ طبس‎ با هدف‎ تولید 750 هزار تن‎ کنسانتره‎ ذغال‎ سنگ‎ کک‎ شو تاکنون‎ 70 درصد پیشرفت‎‎ داشته‎ است.

طرح‎ تجهیز معادن ذغال‎ سنگ‎ طبس‎ با هدف‎ تولید 750 هزار تن‎ کنسانتره‎ ذغال‎ سنگ‎ کک‎ شو تاکنون‎ 70 درصد پیشرفت‎‎ داشته‎ است. مجری‎ طرح‎ تجهیز معادن‎ ذغال‎ سنـگ‎ طبـس‎ بـا بیان‎‎ این مطلب‎ گفت‎‎ سرمـایـه‎ گـذاری‎ صـورت گرفته‎ در این‎‎ طرح‎ 153 میـلیـون دلار و 155 میلیارد ریال‎ است‎.
وی‎ افزود در طرح‎ تجهیـز مـعـادن‎ ذغال‎ سنگ‎ طبس‎ نخستین‎ بار تولیـد ذغـال‎ سنگ‎ به‎ روش‎ تمام‎ مکانیزه‎ صورت‎ می‎ گیرد . مجری‎ طرح‎ تجـهیـز معـادن‎ ذغـال‎ سنـگ‎ طبـس‎ تاکید کرد برای‎ تـولیـد 750 هـزار تـن‎ کنسانتره‎‎ نیاز به 1 و نیم‎ میلیون‎‎ تن ذغال‎ سنگ‎ خام‎ است‎ که‎‎ تمامی‎ آن‎‎ از معدن شمـاره یـک‎ و مرکزی‎ حوزه‎ ذغال‎ دار طبس‎ تولید می‎ شود. 
واحد مرکزی خبر

کلید واژه ها: یزد


نظر شما :