ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی تجدید فراخوان واگذاری ۷۶ پروژه اکتشافی

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۰ کد : ۲۷۴۷۳ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۴۹۱
ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی تجدید فراخوان واگذاری ۷۶ پروژه اکتشافی

 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد فراخوان واگذاری 76 پروژه اکتشافی با موضوع " انجام پروژه های اکتشافی شامل اکتشافات ژئوشیمیایی به روش رسوب آبراهه ای و گزارش و نقشه های مربوط و اکتشافات سیستماتیک مواد معدنی و تهیه لایه زمین شناسی اقتصادی" در قالب 9 بسته به شرح جدول زیر و با شماره های سیستمی مندرج در جدول را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

  • کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setediran.ir انجام می شود.
  • از کلیه مشاورین واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت  پی جویی و اکتشاف مواد معدنی از سازمان برنامه و بودجه کشور میباشند دعوت می شود از تاریخ 1401/05/11لغایت 1401/05/19نسبت به دریافت وتکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایند.

اطلاعات تماس و آدرس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور :میدان آزادی – بلوارمعراج – تلفن 64595، نمابر 66070516 پایگاه اطلاع رسانی www.gsi.ir


نظر شما :