تجدید مزایده عمومی واگذاری گواهی کشف

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۷ کد : ۲۷۴۷۴ اخبار مناقصات و مزایدات
تعداد بازدید:۱۱۷۱
تجدید مزایده عمومی واگذاری گواهی کشف

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد تعدادی از محدوده‌های دارای گواهی اکتشاف خود را از طریق مزایده عمومی، به شرح جدول  ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، با شرایط مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید:

  • کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهادات مزایده‌ گران و بازگشایی پاکت‌ها از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
  • مزایده‌گران می‌بایست در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
  • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت که دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی صادره از سوی سازمان نظام مهندسی معدن استان‌ها می‌باشند دعوت می‌شود از تاریخ سه شنبه 1401/05/11 لغایت پنج ‌شنبه 1401/05/20 نسبت به دریافت، تکمیل اسناد و مدارک اقدام نمایند.
  • سازمان در نظر دارد در مورخ شنبه 1401/05/22ساعت9 تا 12جلسه‌ای بمنظور ارایه مشخصات و توضیحات لازم نسبت به موارد مزایده گذاشته شده را جهت متقاضیان برگزار نماید. لذا حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان با ارایه معرفی‌نامه رسمی جهت (اشخاص حقوقی) و جهت اشخاص حقیقی نیز شخصاً بلامانع می‌باشد (شماره تماس 02164592376و64592322). پایگاه اطلاع رسانی www.gsi.ir
  • در ضمن مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد و همچنین تحویل پاکت الف به دبیرخانه سازمان به نشانی میدان آزادی- بلوار معراج- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تا ساعت 13روزدو شنبه 1401/05/31    می‌باشد.

نظر شما :