از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور صورت می‌گیرد: برنامه‌ریزی انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۸ کد : ۲۷۵۵۶ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۴۳
از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور صورت می‌گیرد: برنامه‌ریزی انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین

کلید واژه ها: از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور صورت می‌گیرد: برنامه‌ریزی انجام مطالعات تفصیلی در 30 منطقه دارای پتانسیل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین در آمایش سرزمین


نظر شما :