معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور: کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص

۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۲ کد : ۲۷۵۷۳ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۳۲
معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور: کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص

کلید واژه ها: معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور: کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص


نظر شما :