معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور: کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص

۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۶ کد : ۲۷۵۷۵ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۲۱
معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور: کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص

کلید واژه ها: معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی کشور: کوه دماوند؛ نیازمند بودجه، مدیریت یکپارچه و نیروی انسانی متخصص


نظر شما :