مدیرکل دفتر برنام‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور اعلام کرد: ایجاد تحرک در بخش معدن هدف اصلی طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف در کشور

۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۶ کد : ۲۷۵۷۹ سازمان در مطبوعات
تعداد بازدید:۱۲۱
مدیرکل دفتر برنام‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور اعلام کرد: ایجاد تحرک در بخش معدن هدف اصلی طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف در کشور

کلید واژه ها: مدیرکل دفتر برنام‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور اعلام کرد: ایجاد تحرک در بخش معدن هدف اصلی طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف در کشور


نظر شما :