بازمانده های حادثه سونامی اخطاری هستند برای ما

۲۸ فروردین ۱۳۸۴ | ۱۲:۴۸ کد : ۲۷۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۳۶
بازمانده های حادثه سونامی اخطاری هستند برای ما تا در مورد خطرات آن تعمق و تمرکز کنیم...
بازمانده های حادثه سونامی اخطاری هستند برای ما تا در مورد خطرات آن تعمق و تمرکز کنیم.
در تاریخ 5 1   آوریل 2005 پرونده ای در مورد دادخواهی گروهی از شاکیان 58 خانواده اروپائی از حادثه سونامی در نیویورک تشکیل گردید.

(NOAA) در زمان رخداد زمین لرزه و تغییر حالت و وضعیت حوضه آبگیر اقیانوس آرام اخطار و آگاهی به ملتها داده است .اما صاحب منصبان (NOAA) از این دستور که باید شکایت مردم را بررسی میکردند سرپیچی کردند اما از قبل پیش بینی کرده بودند که مردم کشورهای حاشیه نشین اقیانوس آرام در معرض چنین خطری هستند اما مردم این مناطق اعتنا نکردند که در نهایت حادثه دلخراش 26 دسامبر بوقوع پیوست و باعث از بین رفتن 220 هزارنفر در 11 کشور و ایالت اقیانوس هند شد

محسن مظفری افشار


 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :